Diaspora për Shqipërinë e Lirë dorëzon projekt-ligjin për votën e diasporës pranë Kuvendit të Shqipërisë

Diaspora për Shqipërinë e Lirë dorëzon projekt-ligjin për votën e diasporës pranë Kuvendit të Shqipërisë

Diaspora për Shqipërinë e Lirë pasi i ka dorëzuar të gjithë aktorëve politike projekt-ligjin për votën e diasporës i është drejtuar Kryetares së Kuvendit Znj. Lindita Nikolla për informacion të detajuar *”Për Zbatimin e Vendimit Nr. 38/22 të Gjykatës Kushtetuese*”.

“DREJTUAR: KUVENDIT TË REPUBLIKËS TË SHQIPËRISË, KRYETARES SË KUVENDIT, znj. Lindita Nikolla

Për dijeni:

Anëtarëve të Komisionit të Legjislacionit

– Krerëve të grupeve parlamentare

– Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi

– Kryetarit të prezencës së OSBE-së në Shqipëri, z. Bruce Berton

E nderuar Zonja Kryetare,

Ne, përfaqësuesit e Diaspora për Shqipërinë e Lirë (DPSHL), duke pasur konsideratat më të larta për ju, po ju drejtojmë këtë kërkesë për informacion në përputhje me të drejtën tonë kushtetuese dhe ligjore për informim, të garantuar nga Neni 23 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë.

⚖️ Sikurse jeni në dijeni, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, me Vendimin Nr. 38/22, vendosi: “Konstatimin e cënimit të së drejtës kushtetuese të votës së emigrantëve në zgjedhjet për Kuvendin, për shkak të boshllëkut ligjor. Detyrimin e Kuvendit për plotësimin e boshllëkut ligjor brenda një viti. Ky vendim është përfundimtar dhe hyn në fuqi ditën e botimit në Fletoren Zyrtare”.

???? Ky vendim u shpall në datën 9 Janar 2023, dhe i botuar më datë 12 Janar 2023, ka vendosur detyrimin e Kuvendit për të plotësuar boshllëkun ligjor, që cënon të drejtën e votës së diasporës shqiptare, brenda një viti nga data e botimit.

⏳ Megjithatë, kemi vënë re me shqetësim se ky vendim ende nuk është zbatuar, edhe pse kanë mbetur vetëm tre muaj deri në afatin e përcaktuar kushtetues.

????Kërkesa për Transparencë dhe Informim

Duke u mbështetur në Neni 23 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe Nenin 87 të Rregullores së Kuvendit, që lidhet me zbatimin e Vendimeve te Gjykatës Kushtetuese dhe rolin e Këshillit për Legjislacionin në analizimin dhe zbatimin e vendimeve të Gjykatës Kushtetuese, kërkojmë informacion të detajuar rreth progresit aktual dhe hapat e mëtejmë që janë planifikuar për zbatimin e këtij vendimi shumë të rëndësishëm për diasporën shqiptare dhe jo vetëm.

???? Shqetësimi ynë rritet edhe më shumë kur marrim parasysh ndikimin që moszbatimi i këtij vendimi mund të ketë jo vetëm në të drejtat kushtetuese të diasporës shqiptare, por edhe në imazhin e institucioneve shtetërore shqiptare brenda dhe jashtë vendit.

???? Ne konsiderojmë se respektimi dhe zbatimi i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese është themel i një shteti demokratik dhe të drejtës.

???? Në përputhje me të drejtën tonë për informim, kërkojmë përgjigje të hollësishme në lidhje me masat që Kuvendi ka ndërmarrë dhe planifikon të ndërmarrë për zbatimin e plotë të Vendimit Nr. 38/22 brenda afatit të përcaktuar. Jemi të interesuar të marrim informacion në lidhje me aktivitetet, planet, ditët dhe oraret specifike që janë përcaktuar për të adresuar dhe zbatuar këtë vendim të rëndësishëm.

Ne presim me padurim përgjigjen tuaj, dhe jemi të gatshëm të bashkëpunojmë në çdo mënyrë të nevojshme për të siguruar zbatimin e këtij vendimi kritik për të drejtat e diasporës shqiptare kudo nëpër botë.

Më konsideratë të lartë,

Diaspora për Shqipërinë e Lirë

#gjykatakushtetuese

#diasporalëviz

administrator

Related Articles