STUDIM DHE PUNESIM / Si të ndërtoni një karrierë sipas perspektivës kanadeze- Nga Rina Dilka

Tani mund të studioni gjatë kohës që ju jeni me leje pune në Kanada ! Rina Dilka Punëtorët e huaj në…

Një jetë e re në Kanada?  Programi i emigracionit për frankofonët

Nga Rina DilkaNëse jeni njohës i mirë i gjuhës frënge, shanet që ju të emigroni në Kanada janë shumë më…

Rina Dilka / Greva e nëpunësve shtetërorë në Kanada, vonesa në procesimin e vizave të punës

Ashtu siç është bërë më dije prej datës 19 prill 2023, rreth 159,000 ose 50% e punonjësve që punojnë në…