STUDIM DHE PUNESIM / Si të ndërtoni një karrierë sipas perspektivës kanadeze- Nga Rina Dilka

STUDIM DHE PUNESIM / Si të ndërtoni një karrierë sipas perspektivës kanadeze- Nga Rina Dilka

Tani mund të studioni gjatë kohës që ju jeni me leje pune në Kanada !

Rina Dilka

Punëtorët e huaj në Kanada mund të trajnohen dhe të studiojnë në programe të cilat zgjasin më shumë se gjashtë muaj pa pasur nevojën e marrjes së një leje studimi. Kjo është një masë e përkohëshme e cila do të jetë në fuqi për vetëm tre vite dhe ka si qëllim bazë të ndihmojë punëtorët e huaj të zgjerojnë prespektivat e tyre të ardhshme të punës dhe të rrisin shanset për të marrë lejen e përhershme të qëndrimit në Kanada (Permanent Residence).

Deri më tani, punëtorët e huaj të cilët kanë emigruar përkohësisht në Kanada me vizë pune, mund të studionin në programe me kohëzgjatje deri në gjashtë muaj ose më pak. Në rast se do të studionin për programe më të veçanta apo me kohëzgjatje më të madhe do duhet të aplikonin për leje studime (student visa).

Nga rëndësia e veçantë që kanë punëtorët e huaj për shtetin kanadez por dhe për ekonomine kanadeze, është e udhës që edhe pse arsyeja kryesore e ardhjes së tyre në Kanada ka qenë ajo e punësimit, ata të kenë mundësi që të realizojnë aspiratat e tyre për një përmirësim të edukimit të tyre.

Nevoja për leje studimi për tu regjistruar në programe më të gjata ka qenë mesa duket një pengesë për ata që dëshirojnë të përmirësojnë arsimin e tyre dhe të marrin më shumë trajnime, duke përfshirë ata që kanë nevojë të përmirësojnë ose të vërtetojnë kredencialet e tyre të huaja përmes programeve të caktuara (ECA).

Me këtë mase të re, punonjësit e huaj mund të studiojnë me kohë të plotë apo kohë të pjesshme derisa leja e tyre e punës të jetë e vlefshme ose deri në përfundimin e këtij programi. Masa zbatohet për ata që kanë leje pune të vlefshme ose kanë një vendim në pritje për vazhdimin e lejes së punës.

Dilka Immigration Services In.

administrator

Related Articles