Një jetë e re në Kanada?  Programi i emigracionit për frankofonët

Një jetë e re në Kanada?  Programi i emigracionit për frankofonët

Nga Rina Dilka

Nëse jeni njohës i mirë i gjuhës frënge, shanet që ju të emigroni në Kanada janë shumë më të larta sesa të një personi tjetër i cili është vetëm njohës i gjuhës angleze.

Kanadaja po planifikon të investojë 137.2 milionë dollarë gjatë pesë viteve të ardhshme për të gjithë emigrantët të cilët flasin frengjisht, në përpjekje për të siguruar mbijetesën e komuniteteve frankofone në të gjithë vendin.

Ky do jetë një projekt i përkohëshëm i cili për të paktën pesë vitet e ardhshme do të mund të frenojë rënien e përdorimit të gjuhës frënge si dhe të përmirësojë shkallën e dygjuhësisë.

Në planin e saj të fundit të Action Plan for Official Languages 2023–2028: Protection-Promotion-Collaboration, qeveria kanadeze thotë se përqindja e frankofonëve në Kanada po bie pavarësisht rritjes së numrit të përgjithshëm të frankofonëve në vend.

Qëllimi bazë i këtij projekti është që të rekrutohen sa më shumë mësues frengjishteje të trajnuar ndërkombëtarisht për shkollat fillore dhe ato të mesme për të trajnuar një mungesë të perceptuar të mësuesve të tillë në komunitetet e pakicave frankofone.

Benefitet e prioritizimit të ketij programi do jenë si më poshtë:

  1. Rritja e popullsise: duke tërhequr më shumë individë frengjishtfolës, Kanadaja synon të stimulojë rritjen e popullsisë.
  2. Prosperiteti ekonomik: Emigrantët të cilët flasin frengjisht do të kontribuojnë në prosperitetin ekonomik të vendit.
  3. Adresimi i mungesës së fuqisë punëtore: Programi ndihmon në zbutjen e mungesës së fuqisë punëtore në sektore të ndryshëm.
  4. Fuqizimi i komuniteteve frankofone: Duke mirëpritur emigrantë frengjishtfolës, Kanadaja mbështet vitalitetin e komuniteteve frankofone.

Emigracioni frankofon është një nga vlerat më të mëdha që ka Kanadaja, si kulturalisht ashtu edhe përmes karakterit të dallueshëm të dy gjuhëve të saj zyrtare. Përmirësimi i programeve të cilat lejojnë mikpritjen e shumë emigrantëve të cilët flasin frengjisht është kyçi bazë për të siguruar vazhdimësinë e së ardhmes së vendit.

@Dilka Immigration Services Inc.

administrator

Related Articles