Revolucion intelektual dhe ChatGPT

Nga: Henry Kissinger, Eric Schmidt dhe Daniel Huttenlocher Një teknologji e re po përpiqet ta transformojë rrënjësisht procesin njohës tek…

Mira Murati, shqiptaro-amerikania që menaxhon ChatGPT

ChatGPT është një teknologji relovucionare që u lejon kompjuterëve të kuptojnë dhe t’i përgjigjen gjuhës së folur. Ky model gjuhe…