Kongresi i parë gjuhës shqipe, i mbajtur në Stamboll më 1879 – Nga Hasan Bello

Përpjekjet e para për unifikimin e alfabeteve të gjuhës shqipe filluan në Stamboll, në gjysmën e dytë të shekullit XIX.…