Shoqata e Avokatëve Shqiptaro-Kanadezë zgjedh bordin e ri drejtues

Shoqata e Avokatëve Shqiptaro-Kanadezë zgjedh bordin e ri drejtues

Shoqata e Avokatëve Shqiptaro-Kanadeze që nga themelimi i saj më 2019, është e përbërë nga avokatë që janë të kualifikuar të marrin përsipër shumicën e çështjeve ligjore që mund të kërkohen nga komuniteti shqiptar. ACLA (Albanian Canadian Lawyers Association) që nga themelimi i saj më 2019, ka si qëllim të bashkojë dhe promovojë avokatët shqiptarë me njëri-tjetrin dhe t’i përfaqësojë këta avokatë me një zë të përbashkët, të cilët vijnë nga fusha të ndryshme.

E themeluar nga profesionistë të Drejtësisë, Anisa Arra, Aida Kalaj, Ljusi Braçe dhe Pamela Metani, Shoqata e Avokatëve Shqiptaro-Kanadezë, ACLA (Albanian Canadian Lawyers Association) synon të mbështetet nga njohës të ligjit brenda komunitetit shqiptar.

Dy javë më parë, shoqata ACLA zgjodhi bordin e ri drejtues me president Marin Nati (Toronto, Ontario), si dhe katër anëtarët Glen Bushi (Toronto, Ontario), Isida Ranxi (Winsdor, Ontario), Gjergji Hasa (Montreal, Quebec), dhe Foti Vito (Toronto, Ontario).

Sot, ACLA njeh zgjerim duke rritur anëtarësinë e saj me 35 avokatë apo juristë. Duke ditur faktin se shoqata përbëhet nga juristë që merren me ligjin e martesës, familjes, emigracionit, korporatave, biznesit, pronave dhe hipotekës, sigurimit dhe dëmtimit personal, konkurrencës dhe antirustit, komerciales, sigurisë kibernetike, ndërtimit, komunës, ndërtesës në bashkëpronësi, punësimit, etj, Albanian Canadian Lawyers Association herë pas here zhvillon seminare orientuese mbi trajtimin e këtyre temave.

Qëllimi kryesor i ACLA është të bashkojë këta individë ambiciozë dhe të suksesshëm me qëllim të rrjetëzimit, edukimit, promovimit, udhëheqjes, avokimit dhe përfshirjes në komunitet përmes përpjekjeve dhe komiteteve të përbashkëta.

Të gjithë ata që kanë pyetje mund të kontaktojnë avokatët e mësipërm përmes faqes elektronike të shoqatës:
https://www.acla-sask.com/
ose me email:
hello@acla-sask.com.

administrator

Related Articles