Shoqata e Avokatëve Shqiptaro-Kanadezë zgjedh bordin e ri drejtues

Shoqata e Avokatëve Shqiptaro-Kanadeze që nga themelimi i saj më 2019, është e përbërë nga avokatë që janë të kualifikuar…