Roli i medias dhe vota e Diasporës

Roli i medias dhe vota e Diasporës

PISA është një provim i të menduarit kritik në matematikë, shkencë dhe lexim për 15-vjeçarët me një vlerësim nga 0 deri në 1000 pikë. Testet përsëriten tre herë në vit. Është strukturuar për të testuar njohuritë në zgjidhjen e problemeve të botës reale, në vend të memorizimit të këtyre njohurive.
Grafiku në foto i marr nga PISA tregon vlerësimin e 15-vjeçarëve shqiptarë që arrijnë të marrin kuptimin e asaj që lexojnë si vijon:


????Viti 2001 – 349 pikë, viti 2009 – 385 pikë, viti 2012 – 394 pikë, viti 2015 – 405 pikë, viti 2018 – 405 pikë dhe viti 2022 – 358 pikë.
Sipas këtyre rezultateve, fëmijët e vendit tonë ???????????? marrin dot kuptimin e asaj që lexojnë, përkatësisht:
????Viti 2001 – 65.1%, viti 2009 – 65.1%, viti 2012 – 60.6%, viti 2015 – 59.5%, viti 2018 – 59.5% dhe viti 2022 – 64.2%.
Pra, në bazë te dhënave prej gati 21 vitesh, në rastin më të mirë, vlen që të mendohet që afërsisht 60% e shqiptarëve ???????????? marrin dot kuptimin e asaj që lexojnë, që do të thotë që informacionet e tyre i marrin nga videot në televizione ose në rrjetet sociale.
Dihet se në Shqipëri, median e kontrollon pushteti. Ndikimi i tij nuk përjashton as rrjetet sociale. Vetë DPSHL merr një numër të madh raportesh në rrjetet e saj sociale, nga përdorues të ndryshëm afër pushtetit. Në kohë fushate, kohën më të madhe televizive e marrin partitë e mëdha, pra, mesazhet tona nuk arrijnë të përcillen.
Dihet gjithashtu që emigrimi nga Shqipëria është me përmasa të frikshme dhe çdo ditë e më shumë ky numër rritet. Ajo çfarë është më e frikshme, është se pjesa më e arsimuar e vendit tonë po largohet me shpejtësi.
Politika kështu kontrollon mendimet e gjithë shqiptarëve në bazë të informacioneve që përcjell tek ata. Kanalet e ndryshme të informacionit janë mjeti dhe “arma” më e suksesshme për forcimin e pushtetit të politikës së vjetër.
Lind pyetja: A DUHET TË VOTOJË DIASPORA SHQIPTARE?
???????????????????????????????????? ????Ë ????????!
Vetëm në këtë mënyrë klasa politike mund të ndërrohet dhe të rigjenerohet nga kjo politikë e vjetër.

administrator

Related Articles