Pse protesta është kaq e rëndësishme për demokracinë? – Nga Blerina Ruka

Pse protesta është kaq e rëndësishme për demokracinë? – Nga Blerina Ruka

Nga Blerina Ruka
Një protestë është një ngjarje ku njerëzit mblidhen me të tjerët për të shprehur publikisht opinionet e tyre për diçka që po ndodh në shoqëri. Ka një sërë synimesh potenciale për një protestë: ndikimi i opinionit publik, tërheqja e vëmendjes dhe shkëmbimi i informacionit rreth një padrejtësie të perceptuar, fitimi i një audiencë të gjerë për kauzën, shtyrja përpara politikave publike ose legjislacionit, mësojmë më shumë për një çështje, lidhemi me të tjerët që ndihen të pasionuar për këtë çështje, flasin të vërtetën dhe dëshmojnë. Protestat mund të ofrojnë gjithashtu frymëzim dhe ndjenjën e të qenit pjesë e një lëvizjeje më të madhe. Qëllimi kryesor i protestave është të kërkohet ndryshim. Pse protesta është kaq themelore për të drejtat e njeriut dhe shoqërinë demokratike?

Njerëzit e kuptojnë se nuk janë vetëm
Një mënyrë në të cilën institucioni ruan pushtetin e tij është krijimi i një diskursi dominues nga i cili përjashtohen pikëpamjet e disidentëve. Nëse njerëzit mendojnë ndryshe, ata mund të ndihen të izoluar, të margjinalizuar dhe të pafuqishëm. Demonstratat dhe marshimet publike fuqizojnë njerëzit duke u treguar atyre se ka mijëra njerëz që mendojnë të njëjtat gjëra.

Duke protestuar, ndryshohet rendi i ditës dhe provokohet një debat
Ata që janë në pushtet të përpiqen ta injorojnë, por nëse ka mjaft protestues, atëherë ata do të ndihet nevoja të nxjerrin arsyet pse të gjithë protestuesit e kanë gabim. Pikërisht atëherë fillon debati dhe bëhet i mundur argumenti.

Në një demokraci elektorale, protesta siguron një zë thelbësor për grupet e pakicave
Teoricienët klasikë të qeverisjes përfaqësuese kanë pranuar se votimi universal dhe votimi i shumicës kërcënojnë të imponojnë ‘tiraninë e shumicës’ dhe të shkelin të drejtat e pakicave. Protestat janë një korrigjim jetik i sundimit të shumicës. Nëse ka mjaft protestues, politikat e atyre në pushtet mund të bëhen të pazbatueshme. Ngjarjet politike janë të paparashikueshme. Ndonjëherë fitohet në mënyra që nuk janë menduar apo planifikuar.

Ndonjëherë fitohet por duhet një brez ose më shumë
Në atë kohë kur po protestohet mund të ndihet se nuk po shkon askund; se ata që janë në pushtet janë të mbërthyer në një mentalitet të caktuar dhe nuk mund të ndryshojnë të menduarit e tyre. Por atëherë mund të vijë një gjeneratë e re, e pakënaqur nga mendimet e së kaluarës dhe të shohë se pikëpamjet e protestuesve ishin thjesht sens i shëndoshë.

administrator

Related Articles