Planifikimi i Niveleve të Migracionit të Kanadasë 2024-2026/ Prioritet punonjësit e shëndetësisë dhe të ndërtimit

Planifikimi i Niveleve të Migracionit të Kanadasë 2024-2026/ Prioritet punonjësit e shëndetësisë dhe të ndërtimit

Më 1 nëntor, Departamenti i Migracionit, Refugjatëve dhe Shtetësisë së Kanadasë (IRCC) publikoi Planin e Niveleve të Migracionit 2024-2026.
Ky plan përcakton objektivat për pranimin e aplikantëve për rezidentëve të përhershëm në Kanada për tre vitet e ardhshme.
Kanadaja do të pranojë 485,000 rezidentë të përhershëm të rinj në vitin 2024 dhe 500,000 çdo vit në të dy vitet 2024 dhe 2025. Ministri i Migracionit, Marc Miller, u shpreh se plani do të stabilizojë numrin e të ardhurve të rinj në Kanada, ç’ka ka qenë një shqetësim për shumë kanadezë.
Një raport i fundit nga Instituti Environics zbuloi se kanadezët shprehën më pak mbështetje për nivelet e larta të migracionit krahasuar me vitet e kaluara. Raporti zbuloi se ata që tërhoqën familjarët e tyre thanë se ishin të shqetësuar për mundësinë ekonomike në Kanada, veçanërisht për mungesën e shtëpive.
Duke njohur këto shqetësime, Ministri thotë se plani i ri do të jetë i kompletuar dhe do të fokusohet për të arritur një ekuilibër mes nevojave të fuqisë punëtore të Kanadasë dhe sigurimit të mbështetjes për popullatën ekzistuese të Kanadasë.
“Sipas nesh duhet të merren parasysh banesat, planifikimi i infrastrukturës dhe rritja e qëndrueshme e popullsisë,” tha ai në një deklaratë zyrtare. “Me anë të këtij plani, ne po I referohemi një ekuilibri të përshtatshëm për të rritur ekonominë e Kanadasë, duke mbajtur traditën humanitare, duke mbështetur migracionin frëngjisht dhe duke zhvilluar një qasje më bashkëpunuese ndaj planifikimit të niveleve me partnerët tanë. Kanadaja do të vazhdojë të mirëpresë të ardhurit e rinj duke I siguruar mbështete në jetën e re.”
Si do të ndihmojë plani i niveleve fuqinë punëtore të Kanadasë?
Plani i Niveleve të Migracionit për periudhën 2024-2026 u prezantua IRCC lëshoi një Program të Ri Strategjik të Migracionit, një raport i ri që përcakton qasjen e përditësuar të departamentit ndaj migracionit.
Një nga pikat kyçe të raportit është mbështetja për rritjen e fuqisë punëtore të Kanadasë. Për këtë qëllim, mbi 60% e të ardhurve të reja gjatë tre viteve të ardhshme do të jenë nga rrugët e migracionit të klasës ekonomike, si programet e menaxhuara nga Express Entry, Programi Provincial ose programet e tjera rajonale të migracionit ekonomik.
Në vitin 2024, Kanadaja do të mirëpresë 281,135 imigrantë ekonomikë dhe 301,250të tjerë në të dy vitet 2025 dhe 2026.
Strategjia e re e IRCC përfshin gjithashtu një qasje “e tërë qeveritare” ndaj migracionit, ku IRCC konsulton me palët e interesuara, departamentet qeveritare dhe partnerët si qeveritë provinciale për të kuptuar më mirë ku janë zonat me nevojë më të lartë përqendrimi popullsie.
Kjo qasje gjithashtu do të ndihmojë IRCCnëtë vlerësojë nëse ka mjaft mbështetje për të ardhurit e rinj kur ata tëmbërrijnë.Gjithashtu planifikon të promovojë ndërgjegjësimin për programet që ofrojnë ndihmë financiare, duke përfshirë kredi, për të ndihmuar të ardhurat e reja me kostot e lidhura me procesin e njohjes së diplomave.
Kujdesi shëndetësor dhe ndërtimi në Kanada
Kur IRCC publikoi planin e niveleve, gjithashtu tha se sjellja e një numri të lartë të imigrantëve për të mbushur boshllëqet në tregun e punës do të ndihmojë Kanadën të realizojë Strategjinë Kombëtare të Strehimit. Strategjia e strehimit synon të investojë mbi 82 miliardë dollarë në të 10 vitet e ardhshme për të ndërtuar më shumë shtëpi në Kanada, e cila pritet do të ulë cmimet. Kjo do të kërkojë më shumë punonjës të kualifikuar të këtij sektori.
Një shqetësim i ndjeshëm në Kanada është gjendja e kujdesit shëndetësor në vend. Të dhënat nga Statistikat e Kanadasë tregojnë se në gusht të vitit 2023, ishin 136,000 persona në sektorin e kujdesit shëndetësor dhe ndihmës shoqërore.
Presioni në sistemin shëndetësor u bë sidomos i dukshëm gjatë pandemisë COVID-19, kur shumë punonjës shëndetësor u detyruan të punonin shpesh në orë shtesë pa pushim. Në këto kushte mbingarkese mjaft profesionistë të kujdesit shëndetësor vendosën të ndryshojnë profesionin.
Gjithashtu, pritet që deri në vitin 2030, deri në nëntë milionë kanadezë të dalin në pension, dhe me plakjen e popullsisë kanadeze, presioni në sistemin shëndetësor pritet të rritet.
Të dhënat e Census 2021 tregojnë se mbi 468,000 imigrantë punojnë në profesione të lidhura me shëndetin, por ende nuk mjafton për të mbushur të gjitha vendet e lira të punës.

administrator

Related Articles