Kanadaja shpall planin e Imigracionit për vitet 2024-2026

Kanadaja shpall planin e Imigracionit për vitet 2024-2026

Nivelet e imigracionit të Kanadasë do të mbeten të pandryshuara nga objektivat e saj aktuale. Në vitin 2024, Kanada do të synojë pranimin e 485,000 emigrantëve të rinj. Në vitin 2025 dhe vitin 2026, Kanadaja do të kërkojë të mirëpresë 500,000 emigrantë të rinj.

Objektivat janë të njëjta me ato të shpallura sipas Planit të Niveleve të Imigracionit në vitet 2023-2025.

Në vitin 2024, Kanadaja do të kërkojë të mirëpresë rreth 281,135 emigrantë për kategorinë ekonomike, ose 58% e objektivit vjetor. Deri në vitin 2026, kjo do të rritet në 301,250 emigrantë, ose 60% e objektivit vjetor.

Objektivi i kategorisë familjare, në vitin 2024, do të jetë 114,000 emigrantë, ose 24% e të gjitha pranimeve. Kjo do të rritet në 118,000 emigrantë deri në vitin 2026, që do të jetë gjithashtu 24% e të gjitha pranimeve.

Objektivat e pranimit humanitar do të jenë 89,865 emigrantë në vitin 2024, ose rreth 19% e të gjitha pranimeve. Këto totale përfshijnë refugjatët, personat e mbrojtur dhe ata të pranuar për arsye të tjera. Deri në vitin 2026, objektivi do të jetë 80,832 emigrantë, ose 16% e pranimeve.

Objektivi i Express Entry do të jetë 110,700 pranime për rezidentë të përhershëm në vitin 2024, dhe kjo do të rritet në 117,500 emigrantë në secilin prej 2025 dhe 2026.

Objektivi i Programit të Nominuarve Provincialë (PNP) do të jetë 110,000 emigrantë në 2024, dhe do të rritet në 120,000 në 2025, dhe 120,000 të tjerë në 2026.

Sponsorizimi i bashkëshortëve, partnerëve dhe fëmijëve ka një objektiv prej 82,000 pranimesh në vitin 2024 dhe kjo do të rritet në 84,000 në secilin prej 2025 dhe 2026. Ndërkohë, objektivi i Programit të Prindërve dhe Gjyshërve (PGP) do të jetë 32,000 emigrantë, i ndjekur nga 20340 emigrantë në secilin prej 2025 dhe 2026.
Duke adresuar pse po i mban objektivat e saj të pandryshuara, qeveria kanadeze shpjegon se: “Ky plan është krijuar për të mbështetur rritjen ekonomike duke balancuar presionet në fusha si strehimi, kujdesi shëndetësor dhe infrastruktura. Ai përshkruan një kurs të përgjegjshëm për rritje të qëndrueshme të popullsisë. Duke filluar nga viti 2026, qeveria do të stabilizojë nivelet e rezidentëve të përhershëm që kap shifrën 500,000, duke lënë kohë për integrim , ndërkohë që do të vazhdojë të rrisë tregun e punës në Kanada. Qeveria gjithashtu planifikon të ndërmarrë veprime gjatë vitit të ardhshëm për të rivlerësuar numrin e pranimeve të përkohshme rezidente për të siguruar ky aspekt i sistemit tonë të imigracionit mbetet gjithashtu i qëndrueshëm”.

Quebec njoftoi gjithashtu sot planin e imigracionit

Provinca frankofone Quebec, gjithashtu paraqiti planin e tij të kategorive të imigracionit për 2024 dhe 2025. Quebec është provinca e vetme në Kanada me aftësinë për të formuar objektivat e saj vjetore të pranimeve të rezidentëve të përhershëm. Kjo për shkak të statusit të tyre të veçantë në Kanada. Quebec ka autoritetin të formësojë objektivat e tij të imigracionit për të ndihmuar në ruajtjen e karakterit të tij të veçantë frankofon. Sot, provinca njoftoi se do të shikojë të mirëpresë 50,000 emigrantë të rinj në vitin 2024 dhe 50,000 emigrantë të tjerë në vitin 2025.

administrator

Related Articles