Emigrantët nuk votuan, Shoqata ‘Diaspora për Shqipërinë e Lirë’ çon në Kushtetuese ’25 Prillin’

Emigrantët nuk votuan, Shoqata ‘Diaspora për Shqipërinë e Lirë’ çon në Kushtetuese ’25 Prillin’

Nëpërmjet një deklarate për shtyp, ata  shprehen se votimi nga jashtë vendit i emigrantëve nuk u mundësua për shkak të mungesës së vullnetit politik, por edhe nga mosveprimet dhe qëndrimet pasive të mbajtura nga organet e ngarkuara nga ligji për të miratuar aktet nënligjore që kanë për objekt rregullimin e votimit nga jashtë.

‘Shoqata ‘Diaspora për Shqipërinë e Lirë’ ka ngritur padi  në Gjykatën Kushtetuese për shpalljen të pavlefshme të zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit, duke pretenduar për cenim të së drejtës kushtetuese të votës së emigrantëve.

Nëpërmjet një deklarate për shtyp, ata  shprehen se votimi nga jashtë vendit i emigrantëve nuk u mundësua për shkak të mungesës së vullnetit politik, por edhe nga mosveprimet dhe qëndrimet pasive të mbajtura nga organet e ngarkuara nga ligji për të miratuar aktet nënligjore që kanë për objekt rregullimin e votimit nga jashtë.

“Me Ligjin Nr. 101/2020, date 23.7.2020 Kodi Zgjedhor pësoi ndryshime, të cilat për herë të parë parashikonin votimin nga jashtë dhe ligjvënësi ngarkoi organet e krijuara rishtazi me detyrën për miratimin e akteve nënligjore që lidhen me zhvillimin e këtij procesi. Ky parashikim ngeli i pazbatuar duke i kufizuar kështu të gjithë shtetasve shqiptare me banim jashtë territorit te Republikes se Shqiperise të drejtën aktive të votës. Votimi nga jashtë vendit nuk u mundesua jo vetëm për shkak të mungesës së vullnetit politik, por edhe përmes mosveprimeve dhe qëndrimit pasiv të mbajtur nga ana e organeve të ngarkuara nga ligji me detyrimin për të miratuar aktet nënligjore që kanë për objekt rregullimin e votimit nga jashtë, duke cenuar kështu të drejtën e votës të parashikuar nga nenet 8 dhe 45 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë”, thuhet në deklaratë.

Në deklaratë ata përmendin edhe urdhrin edhe urdhri i Ministrisë së Shëndetësisë për karantimin e personave që vinin nga Maqedonia e Veriut dhe Greqia, duke theksuar se kjo i mohoi shqiptarëve që jetonin në këto vende të drejtën e votës ‘në çdo mënyrë’.  

“Me tej, Ministria e Shëndetësisë përmes Urdhërit Nr. 219, datë 19.4.2021 ‘Për karantimin e personave që vijnë në Republikën e Shqipërisë nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Greqia’, iu mohoi shtetasve shqiptarë me banim në territorin e Republikës së Maqedonisë apo Greqisë, ushtrimin e të drejtës së votës në çdo mënyrë. Si ky urdhër ashtu dhe mosveprimet e organeve përkatëse, paraqesin problematika kushtetueshmërie”, thuhet në deklaratë.

E drejta e emigrantëve për të votuar jashtë vendit nuk u zbatua në zgjedhjet e 25 prillit të vitit 2021 pasi nuk u gjet konsensus mes palëve politike mbi sistemin se si do të zbatohej.

administrator

Related Articles