Akademi për barinjtë  në kohën e robotikës!

Akademi për barinjtë në kohën e robotikës!

Ng Irena Beqiraj

Tek dëgjoja Ministren e Bujqësisë që fliste për ngritjen e një Akademie për Barinjtë , ku do të incentivoheshin të rinjte për tu bërë barinj, mendova të ndaj këtë video e cila tregon për një fermë smart , e cila ndodhet vetëm 1orë e 30 minuta larg Tiranës me avion, në Itali.
Shumë njerëz me të drejtë ironizojnë përdorimin pa kriter e pa vend të fjalës akademi, por unë dua t’ju lutem, madje me përulje , kolegëve të Ministrisë së Bujqësisë, qe para se të bëjnë “akademi për barinjtë” (shkollë profesionale për blektorinë edhe mund të bëjnë) të marrin avionin dhe të shkojnë të shohin këtë fermë .Kështu do të kenë mundësi të informohen e mbase të kuptojnë , që nuk ekziston më ky profesion, në kuptimin e tij tradicional. E mbase kujtohen që po jetojmë në Shekullit 21-të, kohë ku nuk mjafton të kesh as 7.1 miliard lek e as 7.1 miliard euro për tu zhvilluar, mbi të gjitha duhet vizion . Asnjë I ri nuk mund të sigurojë jetesën si bari në epokën e inteligjencës artificiale, të paktën jo për kohë të gjatë.
Barinjtë janë zëvendësuar nga robotika . Ferma e të ardhmes , me produktin e të cilës do të duhet të konkurrojë produkti ” i bariut tonë akademik ” punëson sot vetëm inxhiniera kompjuterik edhe veteriner , cdo gjë është e programuar, që nga ushqyerja e deri tek kontrolli I cilësisë së produktit.Shumë mirë që e keni prioritet blektorinë edhe fermat, por dështimi kompleks I krijimit edhe I shpërndarjes së njohurive , nuk zgjidhet me subvencioneve. Në shekullin 21 edhe blektoria ka nevojë për ngritjen e një sistemi kombëtar inovacioni i cili të sigurojë, krijojë edhe shpërndajë njohuri.
Ju lutem shikojeni, si punojnë fqinjët tanë. Ka ardhur koha të mendojmë jo si të shpërndajmë para , por si ti përdorim me kujdes ato duke I vendosur në dispozicion të krijimit edhe të shpërndarjes së njohurive bashkohore . Interpretimi plot protagonizëm i fjalëve që as konceptualisht nuk qendrojnë, as propagandën nuk e ndihmon.
Shenim : Akademi sh. – Institucion i lartë shkencor shtetëror ose shoqatë e përhershme dijetarësh e njerëzish të kulturës, që merret me organizimin e drejtimin e punës shkencore dhe me kërkime e me studime për zhvillimin e shkencave e të arteve; 2. ndërtesa e këtij institucioni ose e kësaj shoqate. Akademia e Shkencave e RPSSh. Akademia e arteve. Asambleja e akademisë. Anëtar i akademisë. Institutet e akademisë.Shkollë e lartë për disa degë të veçanta; ndërtesa e kësaj shkolle. Akademia ushtarake.

https://www.facebook.com/pontevecchioaziendaagricola/videos/419273359712748/
administrator

Related Articles