The Telegraph: Ksamili, “Karaibet e Shqipërisë”

Mediat sociale kanë treguar që impakti i tyre është shumë i madh kur bëhet fjala për turizimin.Kështu ka ndodhur edhe…