Milan Kundera dhe kryevepra e tij ‘Lehtësia e padurueshme e qenies

Libri i tij “Lehtësia e padurueshme e qenies” solli në jetë Pranverën e Pragës për lexuesit ndërkombëtarë. Sot, shkrimtari francez…