Propaganda dhe fjalimi popullor – Nga: George Orwell

(Pjesë nga libri Ese, ShB Armagedoni, 2022)Përktheu nga anglishtja: Granit Zela Kur shqyrton njoftimet publike të qeverisë, doku­mentet e politikave zyrtare, artikujt…