CENSI 2023 DHE DEBATI FETAR – NGA ARBEN KALLAMATA

Nga sot, 18 shtator, deri në 30 tetor 2023 në Shqipëri Instituti i Statistikave zhvillon Censin, regjistrimin e përgjithshëm të…