Monedha të lashta të shkruara në shqip – Nga Aleksandër Hasanas

ΒΑΛΘEΑΝΑ – E vendosur nga Plini (HN 3.101) midis Lupiae (Lecce) dhe Caelia (Ceglie Messapica), në të njëjtin vend ku…

Ylli; yjet pararendësit e Yllirisë – Nga Aleksandër Hasanas

Nga gojdhënat më të lashta, antike, legjendat e ndryshme prej autorve të shumtë thuhet se; YLLI ishte i biri i…