Shkëlqimi i filozofisë absurde. Gjurmët e veprës ‘I Huaji’ i Kamy-s–Nga Blerina Ruka

Shkëlqimi i filozofisë absurde. Gjurmët e veprës ‘I Huaji’ i Kamy-s–Nga Blerina Ruka

Ekziston e vërteta jote, por edhe e vërteta ime. (Kamy)


“I Huaji” i Albert Kamy-s, një ndër veprat me rëndësi në letërsisë franceze, me përmbajtje tema themelore të absurditetit të jetës dhe indiferencës ndaj normave shoqërore, si karakteristika të shquara të filozofisë absurde, për të cilën Kamy ishte një përfaqësues i shquar.

I ardhur nga kjo shkolle filozofike dhe i ndikuar thellë nga ideja e absurditetit të jetës dhe mungesës së kuptimit të plotë të ekzistencës njerëzore, Kamy reflektoi punën e tij në personazhin Meursault, duke e prezantuar si një person të padenjë për të kuptuar dhe për të pranuar rregullat dhe normat shoqërore, duke përballur jetën me një indiferencë të përshkruar në mënyrë të thellë.

Përmes rreshtash filozofi shpalos konceptin se jeta nuk ka kuptim të thellë ose qëllim të qartë. Ai reflekton mbi absurditetin e egzistencës njerëzore dhe mungesën e kuptimit të jetës nëpërmjet personazhit të tij, Meursault, të cilin e vesh si një person i paangazhuar emocionalisht, duke ndjekur jetën në mënyrë të ftohtw për emocionet dhe për ngjarjet shoqërore.

Segment i shkëputur nga “I Huaji”

“Në ditën e nxehtë verore, unë shkova në plazh. U tretëm nën diell dhe pashë si deti ishte i qetë. Një murg shëtiste larg, duke u përpjekur për të marrë vëmendjen e turistëve me fjalët e tij. Në një moment, ndjeva një zhurmë të çuditshme, një thirrje të pakëndshme që vinte nga larg. U nisa drejt dhe aty  pashë një grup njerëzish po shihnin një person të vdekur, i cili kishte rënë në tokë pas një thirrje të fundit të tmerrshme. Pamja më tronditi, por unë vazhdova të ecja përpara, pa asnjë ndjenjë. Ishte sikur të gjitha këto nuk më përkisnin mua, sikur ishin pjesë e një skene të huaj, një ëndrre të keqe që do të zhdukej kur të zgjohej. Dhe unë vazhdova të ecja, duke ndjekur këtë rrugë të zbrazët të jetës, pa ndaluar për të reflektuar mbi absurditetin e saj.”

Në një nivel më thelbësor, “I Huaji” përshkruan një udhëkryq në jetën e protagonistit, që paraqet një konflikt midis individit dhe shoqërisë. Vepra ka si mesazh kryesor se jeta është e ccuditshme dhe se individët janë të vetëdijshëm për mungesën e kuptimit të jetës, por duhet të vazhdojnë të ekzistojnë dhe të jetojnë në këtë absurditet.

I vlerësuar si një nga veprat më të rëndësishme të letërsisë botërore për ndikimin e saj të thellë filozofik dhe për shprehjen e temave universale të jetës njerëzore, “I Huaji” ka një ndikim të qëndrueshëm në letërsinë e përgjithshme, duke eksploruar temat e mëdha filozofike dhe humane në një mënyrë të jashtëzakonshme.
Me mesazhe të thella dhe të ndërlikuara mbi jetën dhe ekzistencën njerëzore, autori cik absurditetin e jetës, indiferencën ndaj normave shoqërore, apo edhe kuptimin e vdekjes. Meursault, protagonisti, përjeton një eksperiencë të ndryshme të jetës, duke u përballur me sfidat dhe dilemat që shkakton absurdi i ekzistencës.

Filozofi ka përdorur një kombinim të elementëve realistë dhe simbolikë për të shprehur temat dhe ideologjinë e veprës. Këtu janë disa tipare të stilit të tij të shkrimtarisë në zhvillimin e ngjarjeve të vepres “I Huaji”:

Përdorimi i shprehjeve të thellësisë emocionale: Kamy përdor një gjuhë të pastër dhe të thjeshtë për të përshkruar ngjarjet dhe për të shfaqur ndjenjat e personazheve. Stili i tij i shkruar është i qartë dhe i drejtpërdrejtë, duke e bërë atë të përmbajtshëm për lexuesit për të identifikuar dhe për të ndjerë me personazhet.

Përdorimi i përshkrimeve detajuese: Kamy përshkruan ngjarjet dhe ambientin me një detajizëm të madh, duke i dhënë lexuesit një imazh të qartë dhe të thellë të situatave dhe vendeve që përshkruhen në veprë. Përdorimi i përshkrimeve të detajuara ndihmon në ndërtimin e atmosferës dhe në përcaktimin e kontekstit për ngjarjet që ndodhin.

Dialogjet e natyrshme dhe dialogjet e vështira: Stili i dialogut në veprën “I Huaji” është i natyrshëm dhe realist, duke reflektuar mënyrën se si njerëzit flasin në situata të ndryshme. Megjithatë, ka edhe momente kur dialogjet janë të vështira dhe të ngutshme, duke përshkruar tensionin emocional dhe situatat e vështira që personazhet përjetonin.

Simbolizmi dhe metafora: Kamy përdor simbole dhe metafora për të shprehur ide dhe koncepte të thella filozofike. Përdorimi i tyre ndihmon në thellimin e kuptimit të mesazheve të veprës dhe në përforcimin e temave kryesore të veprës, siç janë absurditeti i jetës dhe vdekja.

Ndikimi i Albert Kamys në letërsinë franceze është i shumëfishtë dhe thelbësor. Ai është një nga përfaqësuesit kryesorë të filozofisë absurde, një shkollë e mendimit filozofik që shpalos konceptin se njerëzit janë të dënuar të jetojnë në një botë pa kuptim. Kjo temë e theksuar në “I Huaji” përfaqëson një përpjekje për të kuptuar dhe për të pranuar mungesën e qëllimit dhe kuptimit të jetës, duke sjellë një sfidë thelbësore për të gjithë njerëzit.

“I Huaji” është kryevepra e Albert Kamy, e publikuar për herë të parë më 1942. Është një udhëtim stilistik force që përmbledh shijen autentike të universit të absurdit dhe është konsideruar si vepër me rëndësi kritike për shkrimtarë dhe kritikët si Bartes, Rob-Gillet, dhe Sarute.

administrator

Related Articles