Shërbimi i ri në e-albania/ Aplikim për lëshim certifikate pronësie

Shërbimi i ri në e-albania/ Aplikim për lëshim certifikate pronësie

Qytetarët kanë mundësi të aplikojnë online për lëshim të certifikatës së pronësisë. Procedura e aplikimit për t’u pajisur me certifikatë pronësie realizohet online përmes “e-Albania”-s.

Shërbimi i posaçëm mund të aksesohet nga llogaritë si qytetar ose biznes.

Përmes portalit qeveritar “e-Albania” qytetarët duhet të zgjedhin aplikim për lëshim certifikate pronësie  – https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx…

Më pas duhet të ngarkojnë vetëm një dokument, prokurë përfaqësimi. Pagesa mund të kryhet online përmes “e-Albania””-s me kartë krediti ose debiti.

Dokumenti është i pajisur me vulë dhe firmë elektronike, pa afat vlefshmërie. /ata/

administrator

Related Articles