Në ditën e lirisë së shtypit – Nga Blerina Ruka

Në ditën e lirisë së shtypit – Nga Blerina Ruka

Në teori media në Shqipëri është e lirë, por në praktikë, gazetaria shqiptare nuk ka arritur të gëzojë asnjëherë lirinë e shtypit. Në raportet e organizatave ndërkombëtare, Shqipëria renditet si një vend ku liria e shtypit nuk është plotësisht e respektuar.
Ashtu si në çdo vend, liria e shtypit është garantuar nga Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut, të cilën Shqipëria e ka nënshkruar në nëntor 1996 dhe ratifikuar në 1998. Sipas ligjit shqiptar, në Shqipëri është garantuar liria e shtypit dhe e shprehjes, e cila është një nga të drejtat themelore të garantuara nga Kushtetuta.

Por shpeshherë mediat dhe gazetarët e huaj përgjithësisht kanë raportuar për kufizime dhe presione nga ana e autoriteteve qeveritare dhe politikanëve shqiptarë, apo dhe nga biznesi dhe interesat private. Kjo ka ndikuar në lirinë dhe pavarësinë e raportimit dhe në kualitetin e pavarur të lajmeve dhe analizave.

Në këtë kontekst, gazetaria shqiptare mund të ketë nevojë për më shumë mbështetje dhe kushte të favorshme për të funksionuar në mënyrë më të pavarur dhe të lirë. Kjo mund të përfshijë përmirësimin e ligjeve dhe standardeve për lirinë e shtypit, mbështetjen financiare të shtypit të pavarur, si dhe garantimin e sigurisë dhe lirive të gazetarëve në punën e tyre të përditshme.

Teorikisht, liria e shtypit është e drejta e gazetarëve dhe shtypit për të publikuar dhe raportuar lirshëm dhe pa ndërhyrje nga autoritetet shtetërore ose private.
Kjo sepse liria e shtypit ka një rol të rëndësishëm në demokraci, duke siguruar një platformë të lirë dhe të hapur për të diskutuar dhe informuar publikun rreth çështjeve publike dhe politikave qeveritare.

Gjithashtu, liria e shtypit mund të ndihmojë në zbulimin e korrupsionit, abuzimit të pushtetit dhe shkeljeve të të drejtave të njeriut. Në këtë kuptim, liria e shtypit është një nga kufijtë themelorë të demokracisë dhe një shpallje e aftësisë së një shteti për të mbështetur një shtyp të lirë dhe të pavarur.

administrator

Related Articles