“Diaspora redakton Wikipedian“ hap konkurs për promovimin e subjekteve shqiptare në Wikipedia

“Diaspora redakton Wikipedian“ hap konkurs për promovimin e subjekteve shqiptare në Wikipedia

Jetoni në diasporë dhe dëshironi të kontribuoni ✒️ në promovimin e vendeve, historisë dhe kulturës sonë në gjuhët e vendit ku banoni?
? Nga data 1 shtator deri në 6 tetor 2021, në bashkëpunim me Wikimedians of Albanian Language User Group zhvillojmë fushatën “Diaspora redakton Wikipedia-n”. ? Të gjithë pjesëmarrësit që jetojnë në diasporë janë të mirëpritur t’i bashkohen komunitetit në Wikipedia për të përkthyer e redaktuar artikujt për tema shqiptare në gjuhët e vendeve, ku banojnë.Qëllimet e Diaspora Redakton Wikipedia-n janë:
Të promovojë vendin, kulturën, historinë, vlerat e traditat shqiptare në Wikipedia-n
? Fuqizimi i diasporës sonë me aftësi redaktimi në Wikipedia? Krijimi i një komuniteti të diasporës shqiptare të cilët redaktojnë në Wikipedia
Diaspora redakton Wikipedian është një konkurs i ideuar për vullnetarët e rinj, kështu që mungesa e përvojës nuk është problem për pjesëmarrjen. Për t’ju ndihmuar në redaktimet tuaja dhe për t’ju përgjigjur pyetjeve tuaja, WoALUG do të organizojë 2 sesione informuese online rreth redaktimit në Wikipedia. Për t’u regjistruar për sesionet trajnuese ju lutem plotësoni këtë pyetësor.
Poashtu nëse jeni të interesuar për materiale udhëzuese për redaktimet tuaja të para, mund të drejtoheni te këto faqe:https://sq.wikipedia.org/wiki/Ndihm%C3%AB:P%C3%ABrmbajtja
http://wikimediashqip.org/fillo-wiki/
https://www.youtube.com/watch?v=fQa08eqYrWQ&t=771s
▶️ Më shumë informacione për këtë mundësi gjeni këtu: https://sq.wikipedia.org/…/Diaspora_Redakton_Wikipedia…
▶️ Për t’u regjistruar për sesionet trajnuese, ju lutem plotësoni këtë formular: https://forms.gle/mcWnFHcJfMtrai149
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Diaspora_Redakton_Wikipedia-n_2021&fbclid=IwAR2hIdZ6oGIhSLIdNMiruKky8r_yheYIHiYeLvLnkx2PPzc1tx7Qm4ldTPI

administrator

Related Articles