Dhoma e Biznesit të Diasporës prezanton: Perspektiva të reja investimi në atdhe

Dhoma e Biznesit të Diasporës prezanton: Perspektiva të reja investimi në atdhe

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare ka organizuar ditën e djeshme një takim me partnerë, donatorë dhe palët e interesit ku prezantoi “Perspektivat e reja të investimit në atdhe”.

Të pranishëm në këtë aktivitet ishin, Presidenti i nderit i Dhomës së Biznesit të Diasporës z. Lazim Destani, Kryetari Ardian Lekaj, zv. Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme znj. Artemis Malo, ministrja e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, Znj. Edona Bilali, Deputeti z. Lavdrim Krashi, Kryetari i Komisionit për Ekonominë dhe Financat Eduard Shalsi, nënkryetari i Bashkisë së Tiranës Andi Seferi, Drejtore e këshillit të investimeve Diana Leka, znj. Jonida Lamaj nga Fondacioni Shqiptaro-amerikan për zhvillim etj.

“Jam i gëzuar sot që kam rastin t’ju uroj mirëseardhjen në këtë konferencë hibride me temën “Perspektivat e reja të investimit në atdhe”. Në fillim do të doja të theksoja vlerën që qeveria shqiptare po i jep Diasporës sonë sot. Pjesëmarrja nga ana e qeverisë këtu vërteton edhe njëherë këtë bashkëpunim. Rrugëtimi ynë së bashku, Qeveri – Diasporeë, mund të them se ka konsoliduar suksese. Familja jone e gjerë në Diasporë, që janë dhe ambasadorët e kulturës së vendit tonë. Historitë e suksesit në diasporë janë të panumërta, ato shërbejnë edhe si ura lidhëse,  si ndërmjetësues dhe lobues të shkëlqyer për vendin tonë që besoj i lexoni në Gazetën e Diasporës” tha kreu i Dhomës së Biznesit në fjalën e tij duke theksuar se ndikimi social-ekonomik dhe pritshmëritë e Diasporës shqiptare gjatë kësaj periudhe 3-vjecare kanë evoluar me shpejtësi dhe kjo kërkon nga të gjithë mjete dhe rrugë të reja edhe më efektive të angazhimit.

“Theksoj edhe njëherë se objektivi ynë si Dhomë e Biznesit të Diasporës Shqiptare është, që në bashkëpunimin qeveri-diasporë, të fokusohemi në fushën e biznesit, ku je theks të veçantë do të marrin të rinjtë, që janë dhe e ardhmja e vendit.

I pranishëm në këtë tryezë Presidenti i Nderit të Dhomës së Biznesit z. Lazim Destani tha se  takimet si ky, me një prani të figurave e personaliteteve më relevante, janë ato që mund ta japin më të mirën për arritjen e qëllimeve tona të përbashkëta, për investime të reja e për zhvillimin ekonomik të vendit.

“Të ndodhur në këto rrethana, komuniteti i biznesit,  sidomos bizneset e Diasporës të mbështetur nga Qeveria dhe në bashkëpunim me Organizata tjera kombëtare e ndërkombëtare, kanë më shumë arsye për të qenë më të përkushtuar për ruajtjen dhe zhvillimin e ekonomisë së vendit si dhe për gjetjen e rrugëve e mundësive për investime të reja. Nga kjo pikëpamje e shikoj si shumë të rëndësishëm rolin dhe angazhimin e bizneseve të Diasporës shqiptare duke theksua se rrjetëzimi dhe mobilizimi i tyre përmes mekanizmave financiarë, përbëjnë bazë solide për krijimin e një uniteti mbarë shqiptar” u shpreh ai ndër të tjera.

Ndërsa zv. Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme Artemsi Malo tha se: “Ndonëse, diaspora aktualisht mund të jetë hezituese për të investuar ose zgjeruar biznesin në vendlindje, një potencial i tillë ekziston dhe duhet të shfrytëzohet, duke lehtësuar ndërveprimin, bazuar në interesa të përbashkëta ndërmjet bizneseve në vendet pritëse dhe Shqipërisë. I rëndësishëm në këtë proces është edhe transferimi i njohurive, duke pasur parasysh diapazonin e gjerë intelektual dhe teknologjik që diaspora mbart.

Ofrimi i mundësisë ndaj Diasporës për të kontribuar në zhvillimin e vendit do të rriste ndjenjën e përkatësisë së tyre në Shqipëri, dhe në të njëjtën kohë do të krijonte besim ndërmjet diasporës dhe institucioneve vendase.

Organizatat dhe shoqatat e Diasporës përfaqësojnë zërin e anëtarëve të Diasporës në vendet pritëse dhe mund të luajnë një rol të rëndësishëm në proceset strategjike vendimmarrëse në Shqipëri, si dhe mund të nxisin nisma të çmuara për bashkëveprimin shoqëror, ekonomik dhe intelektual ndërmjet diasporës dhe vendit origjine”.

Ndërsa ministrja e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, znj. Edona Bilali tha se: Diaspora shqiptare është faktor i renesishme i zhvillimit të Shqipërisë. Angazhimi sjell vlerë të shtuar jo vetëm për fluksin financiar por më e rëndësishmja për dijen dhe shkëmbimin e eksperiencave. Përtej investimeve të vendit tonë Diaspora është promovuesi më i mirë i markave shqiptare “Made in Albania” që kërkojnë zgjerim rajonal dhe jo vetëm. Diaspora ka qene gjithmonë faktor në biznesin tradicional, por vitet e fundit po luan një rol të rëndësishëm në forcimin e ekosistemit të start up-ve në Shqipëri i cili ka lindur në vitet e fundit.

Kryetari i Komisionit për Ekonominë dhe Financat Eduard Shalsi tha se përgjatë dy viteve të fundit teksa mori udhë ky instrument shumë i rëndësishëm për të hapur një kapitull të ri midis Diasporës dhe Shqipërisë për disa arsye.

“Në pak muaj ka fillua të ndihet fakti që në Shqipëri tani po menaxhohet një mekanizëm nga njerëz të diasporës të cilët e dinë çfarë është biznesi në Diasporë”, tha ai.

Deputeti Lavdrim Krashi tha ndër të tjera: Kontributi i Diasporës si në aspektin individual edhe në atë ekonomik në familje por edhe në tërësi për ekonominë shqiptare, janë të ditura nga të gjithë. Është me të vërtetë kënaqësi që zhvillohen inicitaiva të tilla ku roli i Diasporës vlerësohet dhe konsiderohet për ta forcuar atë edhe më tej.

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, z. Ervin Mete u përqendrua te mundësitë dhe hapësirat e krijuara përmes ligjeve të reja për tregjet e kapitalit dhe sipërmarrjet e investimeve kolektive për përfshirjen e Diaporës në investime në Shqipëri nëpërmjet instrumenteve të reja financiare.

Ligji “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive” ka mundësuar krijimin e fondeve alternative të investimit, si edhe ka krijuar hapësira për kanalizimin edhe të investimeve të Diasporës nëpërmjet fondeve me kapital privat në projekte zhvillimi në Shqipëri. Gjithashtu, me ligjin e ri për tregjet e kapitalit është krijuar arkitektura e nevojshme ligjore dhe është plotësuar infrastruktura për tregtimin e instrumenteve të reja financiare, siç mund të jetë Obligacionet e Diasporës. Kuadri ligjor e rregullator mundëson emetimin e obligacioneve me ofertë publike, përveç emetimeve të deritanishme me ofertë private. Në këtë mënyrë, Korporatat Publike mund të emetojnë Obligacione me Ofertë Publike, të drejtuara ndaj Diasporës, për të gjeneruar financime për projekte të veçanta zhvillimi, të cilat mund të përfshijnë direkt Diasporën Shqiptare përmes blerjes së këtyre titujve.

Në fund të takimit anëtaret e bordit këshillimor të Dhomës së Biznesit të Diasporës Dr. Elisabeta Katiaj dhe Soana Prof. Asc. Soana Japullari prezantuan dy projektet ambicioze: “Fluturo me shqipen” dhe “Instrumenti financiar i Diasporës”

Qëllimi kryesor i projektit “Fluturo me shqipen” është të theksojë rëndësinë e produkteve “Made in Albania“ , promovimin e tyre si dhe të krijojë mbështetje për krijimin e një zinxhiri vlerash nga prodhimi në depërtimi i tregut, drejt konsumatorit shqiptar në diasporë. Pasi sipërmarrja e Diasporës zotëron kapacitetin e duhur për të rritur prodhimet vendase nëpërmjet fuqizimit të Markës Shqiptare. Në të njëjtën kohë, kjo nismë do të ketë një ndikim pozitiv në punësimi dhe rritjen e të ardhurave, duke kontribuar për një të  qëndrueshme ekonomisë.

Ndërsa projekti i dytë “Instrumenti financiar i Diasporës” synon krijimin e Logjistikës Financiare për Zhvillimin e Investimeve të Diasporës Shqiptare në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut, Kosovë. Një instrument i cili do të ndikojë në  rritjen e bashkëpunimit ndërmjet sipërmarrjeve shqiptare në mbarë botën. https://diasporashqiptare.al/

administrator

Related Articles