ACDA\ Webinar Informativ me temë: Marrëveshja e Pensioneve Kanada-Shqipëri

ACDA\ Webinar Informativ me temë: Marrëveshja e Pensioneve Kanada-Shqipëri

E njoftuar nga Albanian Canadian Development Alternative (ACDA) ditën e shtunë, 19 nëntor 2022, ora 11:00 ET (Eastern Time), do të mbahet webinari shtjellues mbi Marrëveshjen e Pensioneve Kanada-Shqipëri.

Tema e trajtuar po nga Nini Ristani, edhe nga gazeta e AMPress, do të informojë me tej të interesuarit për përfitimet konkrete të shqiptaro-kanadezëve, të cilët kanë të ndarë vitet e punës e jetesës në moshën mbi 18 vjeç në të dy vendet.
• Marrëveshja për sigurimet shoqërore ndërmjet Kanadasë dhe Republikës së Shqipërisë ka hyrë në fuqi më 1 Gusht 2022.
• Nëse keni jetuar ose punuar në Shqipëri dhe në Kanada (ose jeni i mbijetuari i dikujt që ka jetuar ose punuar në Shqipëri dhe në Kanada), mund të keni të drejtë për pensione ose përfitime nga Shqipëria, Kanadaja ose të dyja shtetet.
• Përfitimet e mundshme:
Nëse keni kontribuar si në planin e pensioneve të Kanadasë ashtu edhe në programin e pensioneve shqiptare, ose nëse keni jetuar në Kanada dhe Shqipëri, kjo marrëveshje mund t’ju ndihmojë të kualifikoheni për:

– Përfitimet kanadeze të pleqërisë dhe aftësisë së kufizuar (Canadian old age and disability benefits)
– Programet kanadeze të pensioneve të përfshira në Marrëveshje janë:

a) Plani i Pensionit të Kanadasë (Canada Pension Plan – CPP) &
b) Programi i Sigurisë së Pleqësisë (Old Age Security – OAS).

Për të mësuar më shumë dhe për të pasur mundësi të bëni pyetjet tuaja, jeni të mirëpritur të merrni pjesë.
Në webinarin “PENSIONET – Mbi Marrëveshjen për Pensionet midis Kanadasë dhe Shqipërisë” do të ligjërojnë ing. Kostandin Ristani si dhe jurisiti Klodian Rado.

Ing. Kostandin Ristani
Inxhinier Ndërtimi diplomuar në Universitetin Shtetëror të Tiranës, me një karrierë të gjatë në ngjitje të sektorë të ndryshëm të ndërtimit në Tiranë. Karierën e punës në Shqipëri e mbylli në fund të vitit 1992, si shef i sektorit të projektimit të zbatimit të punimeve në Institutin e Projektimeve e Studimeve të Industrisë së Lehtë e Ushqimore në Tiranë.
Në shkurt të vitit 1993 u shpërngul në Kanada. Vazhdoi studimet pasuniveritare në fushën e Shkencës Kumpjuterike (Computer Science) në Concordia University, Montreal. Pas studimeve punoi si pedagog në universitetin ku studioi dhe prej 25 vjetësh punon si nëpunës i përhershëm i sektorit profesional në administratën federale kanadeze.
Prej 12 vjetësh pa ndërprerje ka përfaqësuar Kanadanë dhe Ministrinë e Mbrojtjes kanadeze në një nën-strukturë profesionale të Bordit të Konsultimit, Komandës dhe Kontrollit të NATO-s (NATO Consultation, Command and Control Board (C3B)) – C3B është organizmi i lartë, politikëbërës e shumëkombësh që këshillon Këshillin e Atlantikut Verior (North Atlantic Council – NAC). Nga shtatori i vitit 2014 e deri në fund të vitit 2018, Konstandin Ristani është miratuar dhe emëruar nga C3B, kryetar dhe udhëheqës i kësaj nënstrukture me antarë që janë ekspertë të fushës përkatëse nga kombet antarë e partnerë të NATO-s, sektori privat, industria dhe institucionet akademike ndërkombëtare.
Konstandin Ristani është i vetmi profesionist i fushës që ka drejtuar dhe udhëhequr hartimin deri në miratim – nga instancat përkatëse, të dy strukturave të projektimit arkitektonik të sistemeve të automatizuara ndëroperacionale ushtarake në hapsirën e shkëmbimit të komunikimit e informacionit: Department of Natioanl Defence Architecture Framework (DNDAF) dhe NATO Architecture Frameëork (NAF).
Konstandini është antar i disa forumeve dhe grupeve ndërkombëtare të arkitekturës së ndërmarrjes – Enterprise Architecture Forums and Associations.

Dr. Klodian Rado – Sekretar i Bordit të ACDA-së
Dr. Klodian Rado është profesor i Jurisprudencës, ish-Gjyqtar, Konsulent Ligjor Ndërkombëtar, autor, studiues i ligjit dhe mentor, me rreth 20 vjet përvojë ligjore profesionale ndërkombëtare. Dr. Rado ka kontribuuar në disa institucione gjyqësore dhe akademike në vende të ndryshme në Evropë dhe Kanada. Ai ka shërbyer për rreth gjashtë vjet si gjyqtar në Evropë dhe gjithashtu ka një karrierë akademike prej më shumë se 17 vitesh në mësimdhënie të së Drejtës Kushtetuese, të Drejtës Kushtetuese Krahasuese, të Drejtave Ndërkombëtare të Njeriut dhe të Drejtës Publike Ndërkombëtare në universitete të ndryshme. Dr. Rado gjithashtu ka ofruar trajnime të vazhdueshme për gjyqtarë, prokurorë dhe avokatë për çështje që lidhen me të drejtën kushtetuese, të drejtat ndërkombëtare të njeriut dhe etikën. Me shumë përvojë në Ligjin e Emigracionit dhe Ligjin për Refugjatët, të Drejtën Publike Ndërkombëtare, të Drejtën Kushtetuese Kanadeze, të Drejtat e Njeriut, si dhe në Ligjërata dhe të Discursin Publik.

Të interesuarit për ta marrë më tepër informacion në lidhje me marrvëshjen, mund të regjistrohen në linkun e mëposhtëm:

https://us06web.zoom.us/…/tZApdumgrTMoGtCb6g…

administrator

Related Articles