Rina Dilka / Greva e nëpunësve shtetërorë në Kanada, vonesa në procesimin e vizave të punës

Ashtu siç është bërë më dije prej datës 19 prill 2023, rreth 159,000 ose 50% e punonjësve që punojnë në…