Përbërësi sekret në pikturat e da Vincit

Mjeshtrit e Vjetër, si Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli dhe Rembrandti, mund të kenë përdorur proteina, veçanërisht të verdhën e…