Koliqi në një analizë strukturaliste – Nga Gazmend Krasniqi

  Në librin e tij “S/Z” (1970), Roland Barthes argumentoi se shënjuesit mund të grupohen në pesë kode narrative që…