Epitafi – Nga Monika Stafa

Njerëzit janë më të dobishëm për njëri-tjetrin, pikërisht atëherë kur çdo njeri prej tyre lufton fort të jetë vetë i…