Ç’thuhet dhe nuk thuhet për shqipen tek artikulli i SCIENCE – Nga Enkeleida Kapia* & Marek Majer**[1]

Diskutimet për artikullin e Science kanë ngjallur kureshtjen tonë, por sidomos, mes tyre, natyra fataliste e disa opinioneve sikur shumëçka e thënë…

Kallëpi i standardit – Nga Enkeleida Kapia

Rimarr këtu idenë e sjellë në kujtesën tonë nga Derhemi rishtazi[1]: është detyrim etik i gjuhëtarëve të shtyjnë sa më fort…