Jeta përtej letërsisë\ Bashkëbisedim me Artan Gjyzel Hasanin

Artan Gjyzel Hasani Toronto-Kanada Artan Gjyzel Hasani është letrar, përkthyes, kritik letrar e publicist. I ndjeshëm edhe në tema përtej…