Drejt një përcaktimi për gazetarinë letrare

Termi gazetari letrare është i kontestueshëm: pak kanë rënë dakord në natyrën e vërtetë të këtij zhanri, “origjina” e të…