Gjergji Hasa: Fushat e ekspertizës dhe praktikës së studios ligjore ‘Hasa Attorneys’

Gjergji Hasa: Fushat e ekspertizës dhe praktikës së studios ligjore ‘Hasa Attorneys’

Montreal – Quebec

Si u themelua zyra ligjore “Hasa Attorneys”?
Pas një eksperience 5-vjeçare në menaxhimin e një zyre avokatie, prej marsit 2020, Gjergji Hasa drejton studion më të madhe ligjore shqiptare në Montreal, ‘Hasa Attorneys’. Nisur modestisht me një staf prej 3 personash në mars 2020, sot njeh një rritje 3-fishe të personelit të mirëtrajnuar në drejtësi ku operojnë 6 avokatë, një këshillues ligjor në emigracion, Alban Avdulaj, si dhe asistentë, duke përfshirë edhe një zonjë shqiptare, Adlea Kodra. Të gjithë sëbashku formojmë një ekip prej 10 anëtarësh me zyra në dy metropolet e Kanadasë, në Montreal dhe Toronto, dhe ushtrojmë aktivitete ligjore në të gjithë Kanadanë.

Cila është ekspertiza ligjore e “Hasa Attorneys”?
‘Hasa Attorneys’ praktikon profesionin kryesisht në 3 fusha të drejtësisë, e Drejta Penale, Emigracioni dhe ajo Administrative (kryesisht Apelet e refuzimeve në fushën e Emigracionit).
Është e vetmja zyrë në Montreal që ushtron plotësisht dy fusha në lidhje me të Drejtën Penale por edhe të Emigracionit me profesionistë që kanë ekspertizë në të dyja fushat. Ky specialitet që gëzon studioja ligjore, do të thotë se të gjitha dosjet e vështira të emigracionit që organizohen aty, sidomos disa nga nenet kryesore të IRPA (nenet 34, 35, 36, 37), nene në bazë të të cilave qeveria kanadeze e deklaron një person të papranueshëm në Kanada ku bëhet fjalë për krime lufte, për krimin e organizuar apo krimet e rënda.

Në fushën e Emigracionit praktikohet dega e përcaktuar e Emigracionit, i gjithë spektri i Emigracionit siç janë rezidencat e përkohshme, rezidencat e përhershme, nënshtetësia Kanadeze, lejet e studimit, lejet e punës, azil kërkuesit, rehabilitimet, deportimet nga Kanadaja, lirimi nga burgu, dhe mbrojtjet e këtyre çështjeve në Immigration and Refugee Board deri te Gjykata Federale Kanadeze dhe së shpejti deri te Gjyata e Lartë e Kanadasë, ndërsa çështjet penale i çojnë shpesh tek Gjykata e Apelit të Quebec-ut.

Në lidhje me të Drejtën Penale, vitin e kaluar, ‘Hasa Attorneys’ ka fituar 4 dosje vetëm nga Gjykata e Lartë e Apelit të Quebec ku personat ishin dënuar apo pranuar fajësinë pa u informuar për ndëshkimet që do të kishin në Emigracion, dhe në bazë të këtij argumenti kryesor u pa mundësia të kthehen 4 vendime të Gykatës së Parë ku ishte pranuar fajësia e këtyre personave pa qenë të informuar se kush do ishin pasojat në dosjet e tyre të Emigracionit.

Ku ndodhen zyrat e Hasa Attorneys?

Veç zyrës në Montreal, në korrik të 2021, u hap për herë të parë degëzimi i ‘Hasa Attorneys’ në Toronto, duke parë që një pjesë e klientelës jetojnë atje. Alban Avdulaj, me njohuri dhe eksperiencë në fushën e Emigracionit është personi i kontaktit ne zyrën e Torontos. Duke qenë se e Drejta e Emigracionit, e Drejta Penale dhe ajo Administrative janë në fushën Federale, avokatet që punojnë te ‘Hasa Attorneys’ mundet të ushtrojë profesionin në të gjithë Kanadanë. Nëse dikush mbahet në ndalim (paraburgim) në cilëndo prej provincave të Kanadasë, ‘Hasa Attorneys’ mundet ta përfaqësojë atë edhe nëpërmjet videkonferencave, ndërkohë që përfaqësuesi mund të jetë në Montreal. Një praktikë e njohur në të gjithë Kanadanë që prej situatës pandemike në të cilat kaluam.

Në cilat fusha ligjore ushtroni profesionin në zyren tuaj?

Studioja ligjore ‘Hasa Attorneys’ ka zhvilluar tre fusha të Drejtësisë që janë të pavarura (e Drejta Penale dhe e Drejta e Emigracionit dhe e Drejta Administrative dhe u ofron një shërbim të plotë pa patur nevojë për burime të jashtme, kurse e Drejta e Familjes apo e Drejta civile, jane dosje të cilat punohen me avokatë të specializuar në këto fusha, sidomos pjesa proceduriale e cila kërkon një ekspertizë të posaçme nëse çështja arrin në Gjykatë.  Gjithashtu, ‘Hasa Attorneys’ ofron shërbime profesionale në 5 gjuhë: anglisht, frengjisht, shqip, rumanisht, dhe spanjisht.

Çfarë ju pasionon në fushën e drejtësisë?

Në mars 2022 u licensova si ndërmjetësues (mediator), për ta praktikuar profesionin edhe si ndërmjetësues në fushen e ADR (Alternative Dispute Resolutions). Roli i mediatorit është që të dëgjojë të dyja palët dhe t’i drejtojë ato drejt një zgjidhjeje duke i lënë në një zgjedhje që të kenë dakortësi, praktikisht pa fitues apo humbës. Zgjidhja e konflikteve nëpërmjet teknikave të ndryshme është nje pasion i imi (buzeqesh).

Keni ndonje apelim për komunitetin shqiptar?

Prej vitit 2017 deri në mars 2020, pothuajse të gjitha lejet e studimit që janë bërë nga Hasa Attorneys janë aprovuar dhe prej marsit 2020 deri në 2022 është vënë re një rënie serioze për aprovimet e lejeve të studimit nga qeveria kanadeze. Statistika vjen nga aplikimet që kjo studio ligjore ka bërë, duke përfshirë avokatë të tjerë që praktikojnë të Drejtën e Emigracionit, apo dosjet që kanë ardhur për tu ribërë nga Hasa Attorneys kur individët i kanë bërë vetë. Gjergji Hasa mendon se lejet e studimit 2020-2022 janë refuzuar janë refuzuar edhe prej pandemisë por kryesisht nga mosrespekimi i lejeve të studimit, të punës, apo turistike që shteti kanadez u pat aprovuar shqiptarëve. Edhe pse po kthehemi në normalitet nga pandemia, refuzimet nga jashtë Kanadasë vazhdojnë të mbeten dominante dhe për këtë besohet se kemi prishur reputacionin me shtetin kanadez. Shteti Kanadez shikon statistikat për ç’do shtet në qoftë se shtetasit e atij vendit e kanë në edukatë respektimin e ligjeve të Emigracionit. Shpresojmë që të ndërgjegjësohemi duke respektuar vizën që n’a jepet për të rikthyer besimin e shtetit Kanadez nga shtetasit Shqiptar.

havocats.ca/en/hasa-attorneys-avocats/

administrator

Related Articles