Disa nga profesionet që pritet të kërkohen më shumë gjatë vitit 2021

Disa nga profesionet që pritet të kërkohen më shumë gjatë vitit 2021

Të parashikosh zhvillimin ekonomik në një situatë të jashtëzakonshme siç është pandemia është e vështirë, megjithatë ekspertë të fushës, nisur nga eksperienca e tyre, por edhe nga ngjarje të ngjashme në të kaluarën, mund të ndihmojnë për të kuptuar pak më mirë situatën.

Në një artikull të publikuar në Monitor.al, Erald Pashaj, drejtor i EPPC – një zyrë konsulence e krijuar për të mbështetur kompanitë që operojnë në Shqipëri dhe Kosovë për të lehtësuar shërbimet e burimeve njerëzore – është i idesë se pandemia do ndikojë te disa sektorë.

Në kategorinë e parë ai vendos sektorët që do të rriten gjatë vitit 2021

1. Ndërtimi: Inxhinierë ndërtimi, kontruktorë, teknikë, punëtorë gipsi, elektriçistë, hidraulikë etj.

2. Teknologji e informacionit: zhvillues, mirëmbajtës rrjeti, siguri informatike etj.

3. Kujdesi shëndetësor: mjekë, infermierë, terapistë, laborantë, inxhinierë etj.

4. Punë në distancë: tele-operatorë, rezervues online, hedhës të dhënash, kujdesi ndaj klientit etj.

Në kategorin e dytë janë sektorët që pritet të kenë rimëkëmbje të shpejtë pas qershorit të këtij viti

1. Turizmi

2. Hoteleria

3. Gastronomia

4. Fasonet

5. Shpërndarja dhe shitja me pakicë e produkteve ushqimore dhe pijeve

6. Transporti tokësor dhe detar

Në kategorinë e tretë janë të gjithë sektorët e tjerë

Sektorë të tillë si shërbimet financiare, telekomunikacioni, industria nxjerrëse dhe përpunuese, karburantet, prodhimi, shitja me pakicë e produkteve jo-ushqimore, media, logjistika, shërbimet profesionale, konsulenca, etj, që priten të reflektojnë ndryshimet e kohës në lidhje me sfidat e tyre me tregun, dixhitalizimit, mbrojtjen e mjedisit, energjinë e gjelbër, apo risive në industrinë ku operojnë, pavarësisht pandemisë nuk do të kenë ndikime të ndjeshme gjatë 2021.

administrator

Related Articles