Fan Noli, lëvruesi i madh i fjalës shqipe – Nga Qemal Murati

  “Shqipërues gjenial, me mjeshtri e shije si pakkush, në një masë më të madhe se çdokush tjetër, ky lëvrues…